Referater

Udsendes til samtlige formænd for de enkelte idrætgrene.