Generalforsamling 2022

21. januar 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter §10. 

Dato: Tirsdag, den 29. marts

Tid: 19:00

Sted: Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Stk. 4

Forslag til foreningens vedtægter og fælles spilleregler, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal til stilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det er så senest tirsdag, den 15. marts.

Stk. 5

Dagsorden, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag kan afhentes på foreningens kontor (evt. andet annonceret*) 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

*Overstående kan afhentes hos foreningens kasserer Bjarne Petersen.