Spilleregler

FLYTNING AF KAMPE

Kampene skal afvikles efter programmet. Der kan ikke flyttes kampe. Hvis der undtagelsesvis er behov for at flytte en kamp, kontakt da formanden. Såfremt kampen flyttes aftales dette med modstander. Modstanderen spiller på sin planlagte tid. Det udsatte hold kan få udleveret kampkortet ved henvendelse til udvalget. Sidste spilledag for udsatte kampe er sidste spilledag, jf. turneringsplanen.

SKO - BOWLINGKUGLER

Skolejen er inkluderet i tilmeldingsgebyret. Der kan spilles i egne bowlingsko, hvis de er godkendt af BOWL & THAI FOOD. Leje af sko refunderes ikke, hvis man spiller i egne sko. Der må gerne spilles med egen kugle. Anvendelse af egne sko/egen kugle er på eget ansvar.

OPSTART OG AFVIKLING AF KAMP

Der er ikke opvarmning før kampstart. Banen er tændt – der er opført spillernavne A-B-C-D – dette MÅ IKKE ændres.

Et hold består af 4 spillere, der hver spiller 2 serier. Ved 1. kastet må der IKKE mangle kegler, d.v.s. alle 10 kegler skal være på plads. Ved evt. 2. kast spilles efter de kegler, der måtte være tilbage uanset maskinfejl, d.v.s. at hvis maskinen taber en eller flere kegler spilles der efter de kegler som måtte være tilbage også selv om man får en spare forærende. Det mindste antal spillere et hold kan gennemføre en kamp med er 2. Hvis der efter 15 min. fra det programsatte statstidspunkt ikke er mødt mindst 2 spillere, tabes kampen med modstanderholdets opnåede pointsum mod 0. Spillere, der møder senere end 15 min efter programsat tidspunkt må IKKE deltage i kampen.

Spilletiden er max. 55 min. Banerne lukkes IKKE ned efter de 2 serier. Når holdet har spillet kampens 2 serier forlades spilleområdet STRAKS, således at der bliver plads til næste hold.

SPILLERE – KRAV – RETNINGSLINIER

Et hold består af 4 spillere og et antal afløsere, der alle skal opføres på spillerlisten/medlemslisten. Såfremt holdet spiller med en ny herre/dame, skal der lægges en seddel i postkassen i bowlingcentret med spillerens navn, adresse og fødselsdag. Der må kun spilles på et hold i hver kategori. Dvs. at herre kan spille på et herrehold samt et mixhold, og damer kan spille på et damehold og et mixhold. Et damehold SKAL bestå af 4 damer, et herrehold SKAL bestå af mindst 3 herre, der må godt spille en dame på et herrehold, på et mixhold SKAL der altid være mindst 2 damer.

Et hold kan godt bestå af flere divisionsspillere, men der må kun deltage 2 divisionsspillere pr. kamp.

KAMPKORT

Efter hver serie noteres scoren fra skærmen på kampkortet. Hvert holds scorer lægges sammen og underskrives af en spiller fra hvert hold.

Det hold, der står først i programmet er ansvarlig for, at kampkortet bliver udfyldt korrekt. HUSK at skrive navn for begge hold, kampnr. spilledato, og spillernes fulde navn, dvs. både fornavn og efternavn. Kortet skal udfyldes med let læselig skrift, og afleveres i postkassen i bowlingcentret umiddelbart efter kampens afslutning. Dette er VIGTIGT også for jer selv, da vi ellers ikke kan føre jeres point korrekt.

POINT

Der gives 2 point for at vinde 1. serie samt 2 point for at vinde 2. serie samt 2 point til det hold, der har højeste sammenlagte score i de 2 serier. I tilfælde af uafgjort i en serie gives et point til hvert hold. Hvis 2 hold står lige efter turneringens afslutninger er det: Indbyrdes opgør, dernæst højest opnåede totalscore for holdet, der er afgørende for placeringen.

SPILLETID

Der spilles som nævnt 2 serier pr. kamp – med max. spilletid 55 min og uden opvarmning. Såfremt et hold ikke når at spille færdig indenfor tidsfristen tæller den score man har opnået ved tidsfristens ophør, se dog afsnit om banefejl.

BANEFEJL

Såfremt der i løbet af kampen er tekniske problemer med banen SKAL centrets personale kontaktes. Ved småfejl tillægges evt. spilletid. Ved større fejl flyttes kampen med opnået point til andre baner, såfremt det er muligt. Såfremt det ikke er muligt at afvikle kampen den dag flyttes kampen til anden spilledag og de berørte hold spiller 2 nye serier. Har holdet afviklet 1 serie, er den gældende og der spilles så kun 1 serie på ny kampdag.

GOD OPFØRSEL VIS HENSYN

Kom i god tid – men ophold jer IKKE i spilleområdet, før det foregående holds spilletid er udløbet – det kan være meget forstyrrende for koncentrationen.

Gå i gang med at spille senest ved programsat tidspunkt – det kan afhjælpe forsinkelser senere på dagen. Der forventes fair play fra alle hold, idet der henvises til BOWL & THAI FOOD og FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV´s regler.

KONTAKT TIL BOWLINGUDVALGET

I tilfælde af problemer kontaktes et udvalgsmedlem efter kampen. Se medlemsliste ved opslag i centret. Der vil ikke altid være et udvalgsmedlem til stede på alle kampdage.

VI ØNSKER ALLE EN GOD SÆSON SAMT GODE OG SPÆNDENDE KAMPE

 
CVR: 33905718
Handelsbetingelser

Svingelsvej 20
4900 Nakskov
Mobil: 51 490 033
E-mail: formand@nf-fs.dk

 
CVR: 33905718
Handelsbetingelser