Indkaldelse til Generalforsamling 2023 - NY

22. maj 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter §10. 

Dato: Onsdag, den 21. juni

Tid: 19:00

Sted: Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Stk. 4

Forslag til foreningens vedtægter og fælles spilleregler, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det er så senest onsdag, den 07. juni.

Stk. 5

Dagsorden, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag kan afhentes på foreningens kontor (evt. andet annonceret*) 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

*Overstående kan afhentes hos foreningens kasserer Bjarne Petersen.

Pbv.

Niels Nielsen