Indkaldelse til Generalforsamling 2024

21. februar 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter §10. 

Dato: Tirsdag, den 19. marts

Tid: 19:00

Sted: Svingelsvej 20, 4900 Nakskov

Stk. 4

Forslag til foreningens vedtægter og fælles spilleregler, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stiles til formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det er så senest tirsdag, den 05. marts.

Stk. 5

Dagsorden, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag kan afhentes på foreningens kontor (evt. andet annonceret*) 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

*Overstående kan afhentes hos foreningens kasserer Bjarne Petersen.

Pbv.

Niels Nielsen